Dabing – malý sprievodca

Dabingom či dabovaním sa rozumie prerozprávanie inojazyčného audiovizuálneho diela, a teda nahranie slov v určitom jazyku, ktoré korešpondujú s pôvodnou obrazovou zložkou. Pohyby pier musia byť v zhode s nahratými slovami, prípadne slová zaznejú vtedy, keď sa daná osoba rozhodne hovoriť. V niektorých prípadoch sa namiesto dabovania používajú filmy, ktorých pôvodná zvuková stopa je doplnená o titulky. Tvorba titulkov je rýchlejšia a lacnejšia ako dabovanie.

Cez dabing a preklad titulkov sú nám sprístupnené filmy z celého sveta. Česko-Slovensko spustilo systematický dabing po 2. svetovej vojne. Spočiatku šlo najmä o tlmočenie ruských a nemeckých filmov, pričom text daboval iba jeden človek. Neskôr boli do procesu dabovania zapojení viacerí ľudia, no ešte stále sa zabúdalo na súlad medzi pohybom úst a slovami. Od 60. rokov minulého storočia má slovenský dabing súčasnú podobu.

Rýchlodabing a dodatočné ozvučenie

Filmová metóda voiceover (rýchlodabing) predstavuje nahrávanie hlasu na existujúcu zvukovú stopu, pričom je pôvodný hlas stlmený alebo úplne odstránený. Nezáleží na počte dablérov, ba ani na forme prerozprávania dialógov. Táto technika sa využíva najmä pri dokumentárnych filmoch. V minulosti sa s obľubou používala pri akomkoľvek filme, ktorý sa nedodával s oddelenými zvukovými stopami od hudby a zvukových efektov.

Prostredníctvom metódy postsynchrón je zasa možné urobiť dodatočné ozvučenie. V minulosti boli pri nahrávaní zachytené aj zvuky kamier, preto bolo nutné v štúdiu previesť ozvučenie opakovanie. Herci predabovali samých seba, prípadne sa na to vybral iný vhodný kandidát. Dnes sa táto metóda využíva hlavne vtedy, ak sa musia vyrobiť všetky zvukové efekty, hudba a dialógy až dodatočne. Vymedzený úsek v dialógu sa nazýva loop (slučka). Ide o neprerušenú zvukovú stopu v jednom výstupe dabléra. Zvyčajne má 10 až 30 sekúnd. Moderné postupy umožnili, že dabléri vystupujúci v jednej scéne nemusia byť spoločne prítomní pri nahrávaní. Každý si svoju slučku môže nahovoriť individuálne.

Slovenský dabing dnes

Na Slovensku sa v súčasnosti vyrába prevažne dabing. Titulky sú charakteristické skôr pre distribúciu na nosičoch alebo kiná. Dabujú sa animované filmy, ale aj tie klasické hrané. Keďže legislatíva dovoľuje vysielať filmy aj v inom nám zrozumiteľnom jazyky (v českom), podiel českého dabingu vo vysielaní je obzlášť vysoký. V budúcnosti by mal mať však práve slovenský dabing majoritné postavenie. Vzniklo viacero dablerských štúdií, pričom dabingu sa venujú aj prekladateľské a tlmočnícke agentúry, akou je napríklad Aspena. Tá ponúka preklady v mnohých jazykových kombináciách. Za podpory technického oddelenia, externého audioštúdia a dabujúcich hlavných svetových jazykov je schopná pripraviť naozaj kvalitne preložené alebo lokalizované multimediálne prezentácie.

Detaily v dabingu

Aby nebol dabing vnímaný ako nedostatok, ktorý kazí celkový zážitok z inak skvelého filmu, je nutné zohľadniť všetky detaily. Mnohí sa prikláňajú skôr k titulkám, pretože je autentickejšie, keď herci rozprávajú v rodnom jazyku. Ak sa však nenaruší hodnovernosť a pravosť emócií, ktoré herci práve prežívajú, môže byť dabing dokonca lepší než originál. Nejde však iba o emócie, ale o celkovú dôveryhodnoť filmu, zvukov a efektov.

Dablér sa ocitá v zvláštnej situácii, pretože ľudia spoznávajú jeho hlas, no nevedia, ako vyzerá. Svoju prestíž si buduje cez presvedčivý hlasový výstup. Dokážu mu ľudia uveriť? Keď sa smeje, cítite jeho nadšenie? Ste schopný sa pri jeho plači tiež rozplakať? Bez dobrého dialógu nemôže byť dobrý dabing, a preto je nutné ho v úvode kvalitne pripraviť. Rovnako zodpovedne, ako pri výbere hercov, sa musí postupovať aj pri voľbe dabléra. Postava totiž nemusí sadnúť každému. Niekto dokáže bez problémov nadabovať mrchu alebo namysleného playboya, inému vyhovuje skôr sladká princezná a dobrosrdečný svalnáč. Aj keď sa zdá, že dabing môže byť jednoduchší ako herectvo, nie je to pravda. Nie každý herec môže byť totiž aj dobrým dablérom. V prípade, že máte záujem o kvalitný dabing či titulky podľa špecifických požiadaviek a referenčných zložiek, kliknite si na aspena.sk a nechajte to na profesionálov. K dispozícii je tiež databáza hlasových zdrojov, z ktorej si môžete vybrať dabujúceho podľa predstáv. Nech sa páči, Aspena čaká na Váš podnet.

Foto:  © [andreadurazzi74] / Dollar Photo Club