História internetového pripojenia

V dnešnej dobe, v ktorej udávajú trend stále nové a nové technológie, má svoje významné a nezastupiteľné miesto internet. Konečne to pochopili aj staršie generácie, ktoré sa po celé tie roky bránili nechať sa zasvätiť do tajov tejto magickej celosvetovej pavučiny. O nezastupiteľnej funkcii internetu ich presvedčila najmä rýchlosť akou sa ich deti a vnúčatá dozvedia už ráno to, čo oni vzhliadnu až vo večerných správach.

Internet je hypermoderná forma komunikácie s okolitým prostredím. Odhaduje sa, že ho používa niekoľko sto miliónov ľudí na celom svete a toto číslo každým dňom geometricky rastie. Výhodou internetu na doma je skutočnosť, že každý človek je vlastníkom nejakej jeho časti, ktorá je potom zase súčasťou iného, väčšieho celku.

Ide o mimoriadne zložitý technický problém a aby to celé nejako fungovalo, je určená spoločnosť Internet Society, ktorá ma za úlohu stanovovať pravidlá a dohliadať na ne. Z tej legislatívnej stránky má každý štát určené svoje vlastné zákony “legitímneho” správania sa na internete.

Každý z nás začínal s internetom cez telefónnu linku

Keďže všetci dobre vieme, že technológie si potrebujú prejsť určitým vývojom, aj internet mal v začiatkoch inú podobu ako je tomu dnes. Kedysi sme sa mohli pripojiť na internetovú sieť systémom DIAL-UP, čo bolo len využitie klasickej analógovej telefónnej linky.

Cez medený kábel sa okrem hlasovej služby prenášala aj tá internetová. Charakterizovala sa malou prenosovou rýchlosťou a celková jej kvalita bola ovplyvnená viacerými vplyvmi ako stavom linky, stavom ústredne a použitým modemom.

Ako doba pokročila, začal sa používať ISDN systém, ktorý už bol schopný prenášať digitálne dáta – aj keď ešte stále cez metalickú sieť. Jej pokročilosť spočívala v tom, že cez jednu linku bolo možné využívať viac funkcií. Internet, telefón a fax. Rýchlosť dátového prenosu vzrástla približne dvojnásobne. Takýto systém mal dva kanále, takže ste mohli surfovať na internete a súčasne telefonovať.

ADSL technológiou sa začal vysokorýchlostný prenos dát. Síce stále cez linky, prostredníctvom ktorých telefonujeme, ale na oveľa vyšších frekvenciách než je prenos ľudského hlasu. Takže sa tieto dve zložky neovplyvňujú.

ADSL sa nazýva asymetrickou sieťou, pretože rýchlosť prenášaných dát je smerom k používateľovi oveľa vyššia než naopak.

Na starú dobrú “wifinku” nedá nikto dopustiť

Wifi technológiou nastal skutočný rozmach internetu. Načo budovať nákladné metalické rozvody a servisovať ich? Na šírenie signálu úplne postačuje voľný priestor – a tým je vzduch.

Tento spôsob prenosu dát je vhodný najmä v zastavaných aglomeráciách, veľkomestách, kde by zavádzanie káblov prinieslo naozaj neúmerne vysoké finančné náklady. Existuje celosvetová vízia prepojenosti všetkých kútov Zeme wifi signálom, čím by sa len urýchlil požadovaný cieľ.

Wifi signál využíva voľné frekvenčné pásmo 2,4 GHz. Toto bezdrôtové spojenie je náchylné na zmeny počasia a nedosahuje kvalít súčasných moderných káblových rozvodov.

Prosíte si kábel, optiku alebo satelit?

Káblové moderné pripojenie využíva veľmi veľa klientov. Ide o pevný, nemenný prísun internetových dát poskytovaný nejakým televíznym alebo mobilným operátorom. Výhodou je nezávislosť na vonkajších vplyvoch, možnosť surfovania a telefonovania súčasne i veľmi vysoká prenosová rýchlosť. Menšou nevýhodou je zdieľanie dát medzi ďalšími účastníkmi, takže nikdy nedosiahnete deklarovaný údaj udávaný poskytovateľom.

Napriek tomu je však mimoriadne vhodná na sťahovanie vysokého objemu dát a hranie online hier. Internetový signál sa dostáva na strechu konkrétneho domu mikrovlnným spojením a odtiaľ káblom ku koncovému používateľovi.

Ak spomíname káblový rozvod, nemôžeme samozrejme opomenúť optické vedenie, resp. optickú sieť. Tá pracuje na princípe svetelných tokov vo vnútri kábla, čím je zaručená mimoriadne vysoká prenosová rýchlosť, až niekoľko stoviek megabajtov za sekundu.

Nesmieme vynechať ani takzvané satelitné internetové spojenie. To sa hodí predovšetkým pre veľké firmy a spoločnosti, pretože je cenovo výhodné, no je treba si dokúpiť pomerne drahé zariadenia k jeho spusteniu. Taktiež sa nehodí pre videokonferencie a hranie online hier kvôli vysokej časovej odozve až niekoľkých sekúnd.

Vývoj sa nezastaví

Posledným výkrikom módy, čo sa týka druhého typu, je systém LTE pripojenia. Ide o bezdrôtovú technológiu, ktorá umožňuje vysokorýchlostné pripojenie. Keďže sa využíva licencované frekvenčné pásmo, kvalita signálu je trvalo zabezpečená. Použiteľnosť LTE je vhodná nielen pre domácnosti, firmy a úrady, ale aj pre majiteľov mobilných telefónov. V takom prípade sa označuje ako 4G/LTE.

Žiadne internetové pripojenie nie je vyslovene pevné, káblové a také, ktoré sa šíri len vzduchom, rádiovými vlnami. Vždy ide o akúsi kombináciu jedného a druhého. Internetové pripojenie sa neustále vyvíja, napreduje a ktovie čoho všetkého sa v budúcnosti v súvislosti s ním ešte dočkáme.