Rady, ktoré oceníte pred odchodom za prácou do zahraničia

Či už ste práve skončili školu, alebo si dlhšie hľadáte prácu, možno aj vám napadla myšlienka skúsiť to s prácou v zahraničí. Prácou v zahraničí sa naučíte samostatnosti, zlepšíte svoje jazykové zručnosti a  spoznáte nové krajiny a národnosti, čo vám môže zabezpečiť kariérny postup v budúcnosti. Ak váhate, či vycestovať alebo nie, máme pre vás niekoľko tipov, ktoré vám môžu pomôcť pred samotnou cestou.

Pred dlhodobým pobytom v zahraničí musíte vybaviť kopec papierovačiek, ale najmä si zodpovedať otázku, či skutočne túžite vyletieť z hniezda až za hranice alebo nie. O svojej voľbe by ste mali byť na sto percent presvedčený, aby sa vám nezacnelo za domovom už hneď na letisku.  

Naučte sa cudzí jazyk

Skôr, než odídete do zahraničia, je dôležité odpovedať si na otázku: Aká je vaša úroveň cudzieho jazyka? Veľa ľudí cestuje za prácou do zahraničia len s minimálnymi znalosťami cudzieho jazyka. Zo začiatku tak môžu mať problém dorozumieť sa a získať prácu, ktorú by si predstavovali. V prípade, že máte len minimálne znalosti cudzieho jazyka, musíte sa už popredu zmieriť s tým, že vaša práca bude jednoduchá a manuálna v sklade, obchode či reštaurácii.

Učenie samozrejme pôjde rýchlejšie v cudzej krajine, no naučiť sa aspoň základy jazyka je vhodné už pred odchodom, pretože schopnosť komunikovať v miestnom jazyku na čo najlepšej úrovni je vždy iba výhodou. Čím lepšie ovládate cudzí jazyk, tým lepšie vás budú brať aj domáci obyvatelia. Jazyková vybavenosť je zvlášť dôležitá, ak si chcete hľadať prácu až na mieste.

Absolvujte jazykový kurz

Či už ste úplný začiatočník, alebo pokročilý, ak sa chcete zdokonaliť v jazyku, najlepšie je absolvovať jazykový kurz. Ak by ste chceli skúsiť napríklad prácu vo Francúzku, jazykové školy ponúkajúce kurz francúzštiny v Bratislave vám dajú možnosť vybrať si buď z  intenzívneho alebo polointenzívneho kurzu vyučovaného, či už klasickou formou výučby, alebo konverzačnou priamou metódou. Takáto sa zameriava na jeden z najdôležitejších aspektov jazyka – rozprávanie. Rodný jazyk sa v prípade takejto výučby používa len výnimočne, napríklad na preklad slovnej zásoby, inak komunikácia s lektorom prebieha v cudzom jazyku už od prvej hodiny, čo prináša rýchle napredovanie. Dnes sa dajú jazykové kurzy absolvovať naozaj v každom meste, dokonca aj z pohodlia domova, prostredníctvom internetu. Možnosti sú rôzne. V prípade anglického jazyka je napríklad veľmi efektívna Callanova metóda založená na neustálej interakcii medzi lektorom a študentom. Je určená pre všetkých, ktorí majú záujem o štúdium anglického jazyka primerane rýchlo a cielene.

Pomôcť vám môže certifikát

Vo väčšine krajín budú od vás požadovať doklady o ukončenom vzdelaní. V tomto smere vám samozrejme pomôže okopírovaný vysokoškolský diplom, najlepšie preložený do cudzieho jazyka. Čím sa však môžete naozaj blysnúť, sú ostatné certifikáty, napríklad o ukončení jazykových kurzov. Niekedy môžu postačovať ako preukázanie vedomostnej úrovne z jazyka. FCE certifikát, ktorý je uznávaný na celom svete, je často vyžadovaný v oblasti štúdia i na pracovné účely. Na skúšku vás pripravia v jazykovej škole, kde tiež zrealizujú celú administratívu.

Certifikát FCE predstavuje schopnosť viesť konverzáciu o rôznorodých témach, vyjadriť svoj názor, písať texty a porozumieť podstate aj zložitých písomných úryvkov. Je platný na celý život a oficiálne uznávaný ako skúška z anglického jazyka na vyššej pokročilej úrovni.

Snažte sa porozumieť kultúre

V zahraničí musíte počítať s tým, že zvyky a tradície budú odlišné od tých, na ktoré ste zvyknutí. Tak, ako je pre uchádzačov o zamestnanie v zahraničí dôležité naučiť sa jazyk, je rovnako dôležité vedieť sa adaptovať v cudzom prostredí a prispôsobiť sa rozličným kultúram.

Pri sťahovaní sa za prácou do zahraničia ľudia často podceňujú význam kultúrnych otázok. S tým potom súvisí aj jazykové obmedzenie a obmedzenie na trhu práce. Práve cez jazyk je možné pochopiť aj kultúru, pretože veľa vecí sa nedá jednoducho preložiť. Je tiež dôležité vopred si zistiť informácie o svojich právach a povinnostiach v danej krajine, a vedieť ako najlepšie pracovať a spolupracovať s miestnymi obyvateľmi.

V niektorých krajinách, ako je napríklad už vyššie spomínané Francúzsko, je veľmi rozsiahla hierarchia v širšej spoločnosti, a tým aj na pracoviskách. Na druhú stranu však Francúzsko neuplatňuje žiadne pracovné obmedzenia pre občanov Slovenskej republiky. Aj Anglicko je krajina, ktorá je otvorená zamestnávaniu ľudí z Európy, a prácu tu vyhľadáva veľa Slovákov.

To, akú jazykovú úroveň budete potrebovať, závisí od sektoru a typu práce, ktorú hľadáte. Pri výbere zamestnania sa oplatí využiť služby špecializovaných agentúr, nakoľko veľa pracovných ponúk nie je verejných.

Pripravte sa na zmenu

Ochota ľudí vycestovať za prácou do zahraničia je v európskych krajinách pomerne vysoká. Odísť z rodnej krajiny si však vyžaduje dávku odvahy. Pre veľa ľudí býva bariérou komunikácia v cudzom jazyku, odlúčenie od rodiny a priateľov, ale tiež strach z neznámeho prostredia. Pripravte sa na kultúrny šok, ktorý môže nastať, vybudovať si budete musieť nové sociálne väzby, na pracovisku, aj v súkromnom živote a rozhodne to nebude ľahké. Musíte počítať s tým, že pôjde o beh na dlhú trať. Pri pobyte v zahraničí je nemenej dôležitá  znalosť miestnych zákonov, úradných postupov a legislatívy, ktorá v každej krajine funguje iným spôsobom. Práca v zahraničí, hoci len na krátku dobu, sa vám však môže zísť neskôr, a to aj v inom odbore. Skúsenosť s prácou v zahraničí totiž poukazuje aj na vašu schopnosť prispôsobiť sa. Cestovanie a práca sa tak môžu stať súčasťou vášho života a spôsobom, akým budete chcieť žiť.