Ako získať dotáciu na zateplenie domu

Ako získať dotáciu na zateplenie domu

Ak plánujete zatepliť rodinný dom, uvažujte o možnosti využitia dotácií z Plánu obnovy. Vďaka dotáciám ušetríte peniaze, ktoré môžete investovať do iných stavebných úprav. Získanie dotácie nie je až tak zložité, ako si myslíte. Podmienky pre získanie dotácie na tepelnú izoláciu domu vám priblížime v nasledujúcich riadkoch.

Tepelná izolácia domu sa oplatí

Hovorí sa, že nie sme tak bohatí, aby sme šetrili na nesprávnom mieste. Toto tvrdenie dvojnásobne platí pre zateplenie domov. Tepelná izolácia domu sa oplatí vo viacerých smeroch. Väčšina ľudí si myslí, že pri zateplení ide hlavne o úsporu z hľadiska nákladov na vykurovanie. Je to pravda, ale okrem úspory je zateplenie výhodné aj kvôli zvýšeniu hodnoty nehnuteľnosti, zlepšeniu komfortu bývania a ochrane stavby pred poškodením vplyvom extrémnejšieho počasia.

Plán obnovy na Slovensku

Dotácie na zateplenie rodinných domov a panelových domov sa poskytujú z programu Plánu obnovy. Okrem izolácie fasády je možné z plánu obnovy čerpať prostriedky na výmenu okien, na montáž tepelných čerpadiel alebo inštaláciu elektrického kotla na vykurovanie. O dotáciu môže požiadať každý občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní nehnuteľnosť staršiu ako 10 rokov. V prípade vlastníctva viacerých osôb, musíte získať splnomocnenie všetkých majiteľov nehnuteľnosti. Program je v plnom prúde a zastrešuje ho Slovenská agentúra životného prostredia. Cieľom programu nie je len renovácia domov, ale tiež ekologické hľadisko. Zateplením domov sa znižujú emisie. Žiadosti o dotácie sú prijímané už od apríla 2023.

Aké sú pravidlá pre získanie dotácie

Okrem veku stavby je nutné k dotácii priložiť i iné náležitosti. Na zateplenie domu z dotácií si môžete vybrať vlastnú stavebnú firmu a projektanta. Dokonca je povolené izolovať dom svojpomocne. V tomto prípade vám budú preplatené náklady na kúpu materiálu. Peniaze nezískate, ak je v dome viac ako 10 % obytnej plochy využívanej na iné účely ako účely bývania. U prenajímaných domov nesmie ísť o viac ako 20 % obytnej plochy. Dom nesmie mať viac ako 3 bytové jednotky.

Finančný príspevok na zateplenie sa dá získať až do výšky 19 000 eur, a to v prípade, že preukážete úsporu na energiách 60 %. Pri projektoch, ktoré predpokladajú úsporu energie od 30 do 60 %, je výška dotácie 15 000 eur. Pozor na to, že o finančný príspevok nesmú žiadať ľudia, ktorí boli obvinení z korupcie, subvenčného podvodu alebo z majetkovej trestnej činnosti.