Praktické rady pre BOZP

BOZP je potrebné dodržiavať na každom pracovisku. Pripravili sme pre vás zopár rád a tipov ako postupovať v prípade úrazu alebo nebezpečia.

Pred nebezpečenstvom  poškodenia zdravia chemickými látkami uvádzame niekoľko všeobecných rád ako si ochrániť zdravie:

Vždy si pred začiatkom práce poriadne skontrolujte svoje okolie a dôkladne sa oboznámte s fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami používaných látok. Sú látky, väčšinou chemikálie, ktoré nikdy nesmieme brať do rúk. V tomto prípade vždy používajte ochranné pracovné rukavice. Pri práci so žieravinami si chránime ruky gumovými pracovnými rukavicami. Rukavice prichádzajú v rôznych variantách. Môžete si vybrať rukavice s kovovou zmesou, ktoré vás chránia pred porezaním, pre elektrikárov sú najvhodnejšíe antistatické a v zimných mesiacov vás najlepšie ochránia zimné pracovné rukavice.

S jedovatými plynmi a kvapalinami pracujeme v miestnosti s odvetrávaním a vždy používame ochrannú dýchaciu masku, alebo respirátor.

Dôležité je mať poriadnu pracovnú obuv a dostatočne ochranný pracovný odev. Informujte sa u svojich bezpečnostných technikov alebo zodpovedných pracovníkov, pretože oni majú tie najsprávnejšie informácie o tom, ako vás ochrániť. Myslite na to, že chránite hlavne svoje zdravie a to si človek za žiadne peniaze kúpiť nemôže. Preto sa zaujímajte o to, čo pre vás vie zamestnávateľ spraviť, aby ste boli v bezpečí.

Čo je to pracovný úraz?

Poškodenie zdravia alebo smrť spôsobené zamestnancovi nezávisle od vlastnej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s tým. Dávajte si ale pozor, pretože za pracovný úraz sa nepovažuje úraz, ktorý sa stal zamestnancovi na ceste do práce a z práce.

Kde sa najčastejšie vyskytujú pracovné úrazy?

Štatistiky uvádzajú, že najčastejšie a najťažšie úrazy sa stávajú v stavebníctve a doprave. No, paradoxné je, že najviac úrazov sa stáva v administratíve.

Kde sa najčastejšie vyskytujú požiare?

Podľa štatistík najviac požiarov vzniká v domácnostiach a ich najčastejšou príčinou je skrat v elektroinštalácii, neodpojené spotrebiče od elektrickej energie, vykurovacie telesá a komíny v havarijných stavoch a bez odbornej údržby. Taktiež časté požiare vznikajú od cigaretových nedopalkov.

Ak si nie ste istí, ako zabezpečiť čo najvyššiu bezpečnosť na pracovisku, napíšte nám a my vám pomôžeme. Vždy je lepšie sa poradiť so špecialistami aby ste sa náhodou nezmýlili pri nákupe. Radi vám poradíme tak, aby ste boli absolútne v bezpečí.