Základom spokojného zamestnanca je aj zabezpečenie jeho vzdelávania a kariérneho rozvoja

Zamestnanci sa u daného zamestnávateľa musia cítiť spokojní, inak ich pracovný výkon nebude stopercentný. Okrem dobrej atmosféry vo firme a vhodných materiálnych podmienok na realizáciu práce sa na spokojnosti zamestnancov podieľajú aj príležitosti na ich osobnostný a pracovný rast. Ten nemusí byť zabezpečovaný výlučne na základe školení v školiacich centrách, ale aj kurzami priamo v kancelárií, ktoré sú pre pracovníkov pohodlné a pre ich zamestnávateľa ekonomické.

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov je jedinou šancou, ako profesijne nezakrpatieť, ale neustále prijímať nové informácie, udržiavať sa v obraze, prípadne rozširovať svoj obzor o nové poznatky. Aj preto ho zamestnanci považujú za dôležitú súčasť balíčka, ktorý im poskytuje zamestnávateľ na zabezpečenie ich spokojnosti. Bežné školenia sú však často otravné, s neaktuálnymi informáciami a navyše, prinášajú pre obe strany viaceré nevýhody. Firma za ne a náklady s nimi súvisiace musí platiť často obrovské peniaze a zamestnanci sú z dôvodu účasti na školení často nútení ukrojiť si niekoľko hodín z ich voľného času. Našťastie, dnes je dostupná už aj inovatívna forma firemného vzdelávania, ktorá tieto nevýhody odstraňuje.

E-learning sa úspešne implementuje aj do slovenských firiem

Moderné e-vzdelávanie sa úspešne implementovalo v mnohých firmách a k nim stále pribúdajú ďalšie. Podnikatelia totiž aj navzájom zdieľajú pozitívne skúsenosti, ktoré vidia jednak sami na znížení nákladov na zabezpečenie rozvoja svojich pracovníkov, ale aj v ich odozve. Zamestnanci sa totiž vzdelávajú kedy chcú a kedy na to majú čas a prostredníctvom e-learningu prijímajú skutočne aktuálne informácie, ktoré reflektujú súčasné zmeny a dianie v konkrétnej oblasti.

E-learning kompletne prebieha vo vlastnom softvéri, ktorý okrem samotných školení ponúka aj viaceré funkcie, napríklad správu účastníkov kurzu, tvorbu testov, testovanie či vyhodnotenie testov a mnohé iné. Spoločnosti, ktoré vyvíjajú softvér pre online vzdelávanie, poskytujú svojim klientom kompletný balíček služieb a ten zahŕňa často aj tvorbu testov na mieru. Preto majú zamestnanci šancu vzdelávať sa práve v tom, čo ich zaujíma alebo v tom, čo potrebujú pre svoju prácu, a to bez ďalších zbytočností.

Autorské právo: andreypopov / 123RF Reklamní fotografie