Stravovacie karty zjednodušili život

Do jednej z povinností zamestnávateľov patrí zabezpečenie stravovania. Zákon ukladá povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť najmenej 55 % z ceny jedla. Pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín je to najviac 55 %. Výška stravného pre pracovnú dobu 5-12 hodín je v súčasnosti vo výške 4,20 eur.

To však neznamená, že zamestnávateľ nedokáže poskytnúť na stravovanie aj vyššiu sumu. Môže na to využiť prostriedky sociálneho fondu, do ktorého po každom mesiaci musí povinne tvoriť úhrnu z vyplatených miezd. Pokiaľ by chcel, môže využiť všetky príspevky na stravné zamestnancov a vďaka tomu tak znížiť podiel zamestnanca na stravnom na minimálnu sumu.

Od roku 2009 sú na trhu zavedené stravovacie karty. Predstavovali inovatívne riešenie, ktoré zjednodušilo a skvalitnilo život zamestnávateľom. Taktiež existujú aj stravovacie karty pre živnostníkov. Už v tej dobe prejavovalo vyše 85 % zamestnávateľov a živnostníkov záujem o nákup stravovacej karty.

Stravovacie karty napokon spríjemnili stravovanie. Z peňaženiek ľudí konečne nevytŕčajú stravovacie poukážky a odpadli aj starosti pri platení. Stravník zaplatí iba sumu, ktorá sa odpočíta z karty. Nepotrebuje tak riešiť, akú sumu musí k lístku doplatiť, poprípade čo by si mal ešte kúpiť, keďže z hodnoty stravovacej poukážky sa hotovosť nevydávala. Bezpečnosť stravovacích kariet je zabezpečená a v prípade strate alebo krádeži sa dá na diaľku karta zablokovať.

Táto elektronická forma stravovacích poukážok si našla svoje uplatnenie pri zamestnávateľoch a živnostníkoch. Okrem nižšej nutnosti administratívy si takisto vyžaduje i nižšie nároky na ľudské zdroje. Nie je potrebné vyzdvihovať poukážky osobne a ani platiť za ich doručenie. Rovnako získali čas, ktorý by bol inak využitý na prepočítavanie alebo odovzdávanie poukážok zamestnancom.

Ďalší trend napovedá, stravovacie karty úplne nahradia klasické stravné lístky. Momentálne ešte stále preferujeme klasickú papierovú podobu a aj to v prípadoch problémov priplatení, keďže z klasických stravných lístkov sa zákazníkom peniaze nevydávajú. Naproti tomu, pri elektronickej karte sa z kreditu odráta iba presná suma. V iných európskych krajín sa už na platenie obedov využívajú elektronické stravné lístky bežne.