Prečo vám kvalitná diplomovka pomôže pri zháňaní zamestnania?

Veľa ľudí, študovaných aj neštudovaných, má stále pocit, že vysoká škola nám do života dá... no, v podstate nič. Že je to len spôsob, ako za 5-6 rokov získať papier, s ktorým je hľadanie práce jednoduchšie. Bohužiaľ, v niektorých prípadoch majú krutú pravdu

Situáciu na Slovensku je ťažké zmeniť

Pri výbere zamestnanca sa ako prvé pozerá na titul a prax. Ak titul a prax nemáte, pravdepodobne vás ani nekontaktujú. Je však dôležité poukázať na to, že niektorí zamestnanci pozerajú aj na "kvalitu" titulu, a teda na školu, z ktorej absolvent vyšiel. Nie je titul ako titul a hlavne moderní mladí podnikatelia pozerajú aj na skutočné kvality absolventov.

Diplomovky a štátnice? Strata času...

Toto je tiež názor väčšiny absolventov. Budú vám tvrdiť, že už týždeň po štátniciach si nič z nabifleného učiva nepamätajú a jediné, čo si z celého štúdia pamätajú, sú praktické zručnosti a logické postupy. Štátnice a diplomovku berú len ako nutné zlo, cez ktoré si proste musia prejsť. Niektorí si však uvedomujú, že jedna z týchto vecí nám dokáže pomôcť pri hľadaní práce.

Začnite už pri výbere témy

Diplomovku budete musieť odovzdať tak či tak, bez ohľadu na náročnosť témy. Preto si nevyberajte nutne najľahšiu alebo zaujímavú tému. Vyberte si tému, ktorá sa venuje niečomu, v čom sa budete chcieť zamestnať.

Študujete geografiu, biológiu, ekonómiu alebo právo? Je to jedno, predstavte si, že by ste chceli pracovať v strojárskom priemysle. Ako geograf môžete spracovať logistické metódy veľkých spoločností v krajine, ako biológ elimináciu negatívneho dopadu výroby na životné prostredie, ako ekonóm spravíte case study znižovania nákladov a ako právnik môžete riešiť pracovné právo zamestnancov v krajinách západného sveta a porovnávať to so Slovenskom.

Prečo to však chcete robiť?

Keď už prídete na pohovor a spĺňate nejaké základné požiadavky, budete sa musieť snažiť, aby ste prešli do ďalších kôl a mali niečo navrch oproti vašim premotivovaným sokom, ktorí budú mať záujem o rovnakú pozíciu. Keď však vyložíte na stôl prácu z odboru, porozprávate o nej a v najlepšom prípade v nej spomeniete aj konkrétnu spoločnosť alebo oblasť, do ktorej sa hlásite, máte vyhrané.