Prečo je získať trvalý pobyt také náročné

Migrácia za prácou je dnes úplne bežná. Bratislava je hlavným mestom Slovenska a tiež hlavným centrom práce – najnižšia nezamestnanosť, najvyššie platy a najvyššia životná úroveň. Aj práve preto si naše hlavné mesto vyberá ako svoje ďalšie pôsobisko mnoho absolventov škôl či ľudí, ktorí sa chcú posunúť vo svojej kariére. A so sťahovaním za prácou je spojené aj hľadanie si nového bývania. Vedeli ste však, že slovenská legislatíva hovorí o tom, že keď sa budete mimo adresu svojho trvalého bydliska zdržiavať viac ako 90 dní, mali by ste nahlásiť nový prechodný pobyt?

 

Hrozí vám niečo, keď tak neurobíte?

Trvalý pobyt je miesto, ktoré máte zapísané vo svojom občianskom preukaze a na všetkých úradných dokumentoch, takže štát očakáva, že vás na tomto mieste nájde. Aj preto je v platnosti tento zákon, ktorý hovorí o povinnosti informovať najneskôr 10 dní od opustenia miesta svojho trvalého pobytu. Problémom však je, že majiteľ bytu, ktorý si prenajímate, vám prechodný pobyt nechce udeliť. Aj preto zákon nie je našťastie nijako sankciovaný.

 

Čoho sa majitelia boja?

Majitelia bytov sa boja udeliť prechodný pobyt svojim nájomcom hlavne z toho dôvodu, že o tom človeku nevedia prakticky nič a môže byť napríklad zadĺžený. A keď príde exekútor, zabaví veci z ich bytu. Veci, ktoré nepatria dlžníkovi, ale im. Toto je hlavný dôvod, prečo získať potvrdenie o prechodnom pobyte od majiteľa bytu je prakticky nemožné. Je ich strach oprávnený? Nie je, potvrdí vám to každý právnik, že je vylúčené, aby exekútor siahol na majetok majiteľa bytu.

 

Hrozí niečo iné?

Jediné, čo majiteľom reálne hrozí, je, že príde polícia alebo iný štátny orgán na adresu bytu, kde budú hľadať človeka, ktorý mal na danej adrese prechodný pobyt. Prípadne to môže byť ešte aj korešpondencia. Toto sú jediné hrozby, ktoré vám hrozia pri udelení prechodného pobytu nájomníkovi vo vašom byte.

 

FOTO:  © gustavofrazao / Dollar Photo Club