Ako uspieť na európskom trhu

Vďaka Európskej únii sa množstvu podnikateľov otvorili nové obzory, o ktorých vo svojich začiatkoch ani nesnívali. Voľný trh, otvorené hranice a oveľa jednoduchší export a import z členských krajín ponúkli množstvo príležitostí, ktorých sa tí šikovnejší chopili. Okrem toho vznikla aj nová forma firmy – európska spoločnosť na podnikanie, ktorá patrí medzi najprestížnejšie formy v celej Európe. Prináša množstvo výhod, ktoré vám pomôžu v rámci daňovej či právnej optimalizácie vášho podnikania. V rámci EÚ môžete meniť sídlo firmy aj bez jej likvidácie. Takže ak vám najviac vyhovujú daňové či právne normy v Holandsku, tak si zapíšete sídlo firmy práve tu.

 

S väčším trhom rastie aj konkurencia

Otvorený trh neprináša len samé výhody, prichádzajú s ním aj určité riziká. Jedným z nich je oveľa väčšia konkurencia, aj preto je dôležité na ňu veľmi rýchlo reagovať. Nečakať, čo budú robiť iní a konať ešte skôr, ako začnete pociťovať konkurenčné prostredie. Napríklad práca CNC operátora v stabilnej spoločnosti v Európe je ohodnotená úplne ináč na Slovensku a úplne ináč v Rakúsku. Preto je dôležité vytvoriť čo najlepšie pracovné podmienky pre svojich zamestnancov. Sú to práve oni, kto tvoria srdce podniku. Nemusíte im hneď dávať rakúske platy, ale dajte im také platy, aké nedostane na Slovensku nikto iných na rovnakých pozíciach. Takto budú spokojní, lojálni a pomôže vám to vytvoriť dobrú pracovnú klímu.

 

Bez inovácií sa nepohnete

Zaspať vo vývoji a neustálom zlepšovaní služieb znamená neuspieť. Preto neustále inovujte váš priemyselný park, stroje, techniku, zariadenie. To, čo tvorí základ vášho podnikania. Tí najlepší pracujú s tými najlepšími zariadeniami. Preto sa nebojte výrazných investícií. A potom? Potom sa o tieto zariadenia starajte, neustále kontrolujte najviac namáhané časti, otvorte CNC stroj a skontrolujte všetky kontakty, spoje, guličkové ložiská až po elektrické rozvody. Pretože je potrebné, aby stroje nielen vydržali toľko, koľko potrebujete, ale aby nevypadli počas najväčšej prevádzky.

 

FOTO:  © KostaKostov / Dollar Photo Club