Pracovné oblečenie: ako na bezpečnosť lepšie ako ostatní

Nešťastia sa stávajú a nevyhýbajú sa vonkoncom ani miestam práce – i v tom lepšom prípade bývajú veľkou nepríjemnosťou nielen pre zamestnancov samotných, ale i pre zamestnávateľa. Skutočných pracovných tragédií sa neodohrá na Slovensku mnoho, no sú to práve drobné nešťastia a poranenia, pre ktoré pribúdajú zamestnávateľom vrásky na čele. Znamenajú totiž práceneschopnosť zamestnanca a (nielen) s tým spojené náklady. Pri veľkom podniku a zlej bezpečnosti tu hovoríme o veľkých stratách, pri podniku malom je to zase o nákladoch, ktoré ho môžu stáť jeho existenciu. Je na dobrom šéfovi, aby zamestnancom zabezpečil bezpečné pracovné podmienky a to vrátane bezpečného a vhodného pracovného oblečenia. Vyberať ho však treba s rozumom a niekedy je lepšie myslieť i ďalej, ako myslí zákon.

Ako znie zákon?

  • 2 ods. 5 nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z. je primárny zdroj informácií, o ktorý by ste sa mali opierať. Jasne špecifikuje čo a za akých podmienok by ste zamestnancom mali zabezpečiť, čo ste povinný urobiť a kedy.

Čo môžem urobiť lepšie?

Zamestnanec má právo požadovať pri svojej práci náležitú ochranu a to vrátane pracovného odevu. Odporúčame zhodnotiť pracovné podmienky zamestnanca a nečakať, kým s návrhom na pracovný odev príde sám – tu by mal zamestnávateľ vhodne posúdiť rizikovosť pracovného prostredia a možno sa i pokúsiť sám vžiť do úlohy svojho zamestnanca.

Zamestnanca je potrebné zrozumiteľne poučiť o bezpečnosti pri práci. Všetci vieme, že praxou je podať mu papier s nápisom BOZP, ktorý zbežne preletí očami a dole podpíše. Všetci máme tieto, často bezvýznamné, papiere vo svojich zložkách a vieme, akú majú asi hodnotu. Skúste sa od ostatných odlíšiť tým, že podáte zamestnancom vhodné poučenie o bezpečnosti pri práci a neodfláknete ho. Pravdaže, stokrát sa nič nestane, no potom ten stoprvý prípad zamrzí o to viac.

Zoznámte sa s európskymi normami, ktoré vám o kvalite a vlastnostiach pracovných odevov prezradia viac, než sa dozviete v obchode. Normy jasne špecifikujú, ako by mal ten – ktorý výrobok vyzerať, a ak si zakúpite výrobok označený normou (napr. EN 340), máte stopercentnú istotu, že normu spĺňa. Normy nemusíte samozrejme ovládať všetky a už vôbec nie naspamäť. Tie, ktoré však priamo súvisia s činnosťou, ktorú vaši zamestnanci vykonávajú, by ste mali mať v malíčku.

Pri výbere oblečenia dbajte na to, aby bolo v prvom rade bezpečné a praktické. Iba jedno z toho nestačí, malo by spĺňať obidve podmienky. Na čo je bezpečný pracovný odev, ktorý znemožňuje výkon povolania? Nemali by ste takisto zabúdať na pohodlie zamestnancov, inak si pri najbližšej možnej príležitosti úbor vyzlečú a odložia nabok. Myslite pri výbere i na seba a na firmu a siahnite po dlhotrvácnom oblečení, ktoré odolá podmienkam, v ktorých bude používané. Najlacnejšie sa málokedy rovná najlepšie, túto rovnicu už vyriešil každý úspešný podnikateľ i sám. Pri výbere skontrolujte kvalitu stehu a prešívania, otestujte jeho pevnosť.

 

© V&P Photo Studio / Dollar Photo Club