Je zákon o odpadoch dostatočným pre našu prírodu a jej ochranu pred odpadkami z ľudskej produkcie?

Je zákon o odpadoch dostatočným pre našu prírodu a jej ochranu pred odpadkami z ľudskej produkcie?

Naša konzumná spoločnosť je žiaľ, naučená na veľké množstvo konzumu. K tomu patria aj odpady všetkých druhov. Každá domácnosť má povinnosť odvádzať daň za vývoz odpadu. Možno sa vám to zdá priveľa, ale kde by sme sa ako spoločnosť nachádzali, nebyť ľudí, ktorí sa starajú o zvoz odpadov? Možno si mnohí z vás neváži prácu smetiarov, pretože je považovaná za podradnú. Naše domovy by ale boli zahltené odpadom, nebyť pracovníkov týchto služieb.

Problémom je aj nedostatočné upovedomenie obyvateľov o dôležitosti triedenia odpadkov. Obce podnikajú kroky, vďaka ktorým sú ľudia aspoň čiastočne uvedomení o tom, aby triedili odpady a zbierali ich špeciálne do vriec na to určených, odlíšených od seba farebne. Každá jedna domácnosť by mala dostávať tieto odpadové vrecia pravidelne a vďaka tomu by triedenie odpadu nemal byť žiadny problém. Je to ale naozaj také jednoduché?

Odpad v prírode

Niektorým ľuďom aj napriek opatreniam a zákonom zber odpadu nehovorí nič. Aj v dnešných dňoch rôzni ekologickí aktivisti musia usporadúvať akcie so zberom odpadkov v prírode. Smutné je, že častokrát svoj deň zakončujú s plnými vrecami odpadkov, ktoré našli voľne pohodené v lesoch. Ľudská nezodpovednosť je faktor, na ktorý sa očividne zákon o odpadoch nemôže odvolávať.

Riešenie problému s bioodpadom

Bioodpad, čiže odpad, ktorý najčastejšie vyhadzujete zo svojej kuchyne, častokrát skončí vo verejných kontajneroch. Aké to prinieslo dôsledky? Lesná zver, ktorú odpad priláka sa viac nebojí ľudí a v mnohých prípadoch sa priblížila až k domom. Riešenie priniesli samosprávy, ktoré do domácností poskytli špeciálne plastové nádoby, ktoré sú určené práve na bioodpad. Vďaka tomu je možno pre ľudí jednoduchšie tento odpad triediť a posúvať sa tak ďalej ku kvalitnejšiemu životu, ktorý nebude ohrozovať prírodu.