Bezpečnostné dvere: Aké parametre musia spĺňať?

Nie sú dvere ako dvere. Obzvlášť, ak sa jedná o bezpečnostné dvere, ktoré musia spĺňať prísne štandardy a normy.

Na čo všetko sa kladie dôraz? Čo robí z bezpečnostných dverí to, čím sú a čím byť majú?

Dôraz na bezpečnosť

Pri bezpečnostných dverách sa kladie dôraz predovšetkým na bezpečnosť. Čo sa však tiež zohľadňuje je ich protipožiarna odolnosť. To v prípade, ak sú takéto dvere použité ako vchodové do bytu vo viacpodlažnej bytovke, vyplýva to totiž zo zákona. A v neposlednom rade je dôležitá aj otázka zvukového útlmu.

Úroveň bezpečnosti sa vyjadruje triedou bezpečnosti od 0 do 5, pričom 5 je v tomto prípade známka najvyššia.

Bezpečnostné dvere musia mať aj vhodný typ kovania, teda kľučku aj vložku zámku. V prípade, že sa podcení ich výber, o bezpečnosti dverí môžeme začať silno pochybovať.

Čo sa konštrukcie bezpečnostných dverí týka, môžu byť rôzne - kovové, drevené, drevené v kombinácii s kovom či plastom, prípadne plastovo - kovové.

Kvalita na prvom mieste

Skúsenosť ukazuje, že pri bezpečnostných dverách musí byť technické riešenie, materiály aj ich montáž na skutočne vysokej úrovni. Nielen preto, aby spĺňali prísne parametre bezpečnosti, ale tiež z dôvodu, že akýkoľvek problém, ktorý by prípadne vznikol, je na takýchto dverách veľmi zložité, navyše aj dosť nákladné opraviť.

Najčastejšie príčiny vzniku závad:

- použitie lacných dverí

- zlá montáž

- ignorovanie prejavov závady

Použitie bezpečnostných dverí

Pre bezpečnostné dvere sa predpokladá interiérové prostredie. Ak však chcete použiť bezpečnostné dvere do exteriéru, poraďte sa s odborníkmi.

Pri bezpečnostných dverách je dôležitý údaj, či ide o dvere otváravé do chráneného priestoru alebo von z chráneného priestoru. S dverami otváravými von sa stretnete predovšetkým v obchodných reťazcoch či na poštách. Oproti dverám otváravým dnu sú finančne nákladnejšie, keďže si vyžadujú inú, náročnejšiu konštrukciu.

Okrem toho sa bezpečnostné dvere používajú aj ako vchodové dvere do bytu, do miestností s trezorom, bývajú tiež vchodom do kancelárií, skladov.

Ich využitie je skutočne veľmi pestré, no keďže po nich siahame predovšetkým kvôli zvýšeniu pocitu bezpečnosti, mali by sme prihliadať na ich kvalitu aj profesionálnu montáž. Nech sú ozaj zárukou bezpečnosti.

 

FOTO: © chachanit  / Dollar Photo Club