Akvárium a kobercové rastliny

Akvárium a kobercové rastliny

Tak hneď v úvode treba podotknúť, že v prípade kobercových rastlín sa jedná o jeden z najnáročnejších typov rastlín v akváriu. Ich špecifikom je to, že dorastajú do výšky maximálne 10 cm, ďalej je pre tieto rastliny typické, že majú krátky koreňový systém a rastú do strán. Ako ich pestovať? Čítajte ďalej.

Aby sme mohli úspešne kobercové rastliny pestovať, tak prvým základným krokom bude zaistenie vhodného ílovitého substrátu s potrebným obsahom živín. Tu by sme určite mali uvažovať o substráte s nízkou frakciou, aby sa nám podarilo rastlinky dobre zasadiť. Pri sadení je ideálne mať hladinu vody len pár centimetrov nad rastlinou, aby nebol na rastlinky vyvíjaných veľký vztlak a nemali tendenciu vyplávať hore. Aby nám vznikol na dne akvária hustý koberec, určite zvolíme rozpätie sadených rastlín maximálne 1 cm, ale skôr menej. Pri sadení rastliniek nám určite bude dobrým pomocníkom pinzeta na to určená – viď. ponuka špecializovaných akvaristických obchodov.

Nezabudnite na dostatok svetla

Na pestovanie rastlín je samozrejme nevyhnutné svetlo. Rastlinky prijímajú svetlo povrchom svojich listov a následne vykonávajú fotosyntézu. Pre úspešné pestovanie kobercových rastlín je tiež nevyhnutné zaistenie dostatočného osvetlenia a preto volíme čo najsilnejšie osvetlenie, ktoré nám musí preniknúť vysokým vodným stĺpcom až na dno akvária. Svetlo nám však tiež pomáha urobiť akvárium krásnym. Môžeme využiť nové technológie v osvetlení a síce technológiu WRGB s kombináciou farebných diód.

Nezabudnite na CO 2

Na vykonávanú fotosyntézu rastlín je nutné tiež dodávať do akvária toľko potrebné CO2. V období posledných rokov sa zistilo, že pri jeho dodávaní do akvária rastliny dobre prosperujú a nestagnujú. Pomáha nám aj pri minimalizácii rastu rias. Okrem iného aj oxid uhličitý znižuje ľahko pH , čo je vhodné obzvlášť pre tropické rybky.

Akvárium a kobercové rastliny

Hnojenie do vodného stĺpca

Neoddeliteľnou súčasťou pri pestovaní rastlín je aj ich hnojenie do vodného stĺpca . Mali by sme tiež myslieť na to, aby sme zaistili potrebné prúdenie vody v akváriu. Bez toho by sa živiny a CO2 k listom rastliny nikdy nedostali.

Rastliny pravidelne zastrihávajte

A na záver treba podotknúť, že musíme rastlinky pravidelne zastrihávať. Vhodné je rastlinky zastrihávať hneď pri substráte , aby dochádzalo k ich rozvetveniu a tak sa plazili po dne akvária. V rámci pravidelnej údržby akvária je tiež potrebné odkalovacím zvonom odčerpať neporiadok nazbieraný medzi rastlinkami z výkalov rýb.