Ako prebieha obhajoba bakalárskej a diplomovej práce?

Pomaly sa blížia termíny obhajoby diplomových prác. Niektorí študenti sa možno vo finále dočkajú aj osobnej obhajoby v priamom kontakte s porotou. Ak ste ešte žiadnu prácu neobhajovali, teraz máte príležitosť si prečítať, ako celý tento proces prebieha.

Losovanie poradia

V jednej komisii bude obhajovať svoju prácu pravdepodobne dokopy okolo 10 až 15 študentov. Závisí to od toho, ako vás rozhodia a koľko z vás sa ku štátniciam a obhajobe naozaj dostalo. Ako prvé si budete losovať poradie a v prípade väčšieho počtu komisií aj samotnú komisiu.

10 minút prezentácia

Na obhajobu vašej diplomovky máte spravidla 10-12 minút. S podobným časom musíte rátať aj v prípade obhajoby bakalárskej práce. Musíte počítať s tým, že komisia má vašu prácu k nahliadnutiu a veci, ktoré pri prezentácii spomeniete, si ľahko nalistujú, overia a následne si pre vás pripravia otázky.

Obhajoba vašich postojov

Po vašej prezentácii nastane priestor na otázky členov komisie. Budú sa snažiť nájsť slabé miesta vo vašej práci a vašou úlohou bude presvedčiť komisiu o tom, že téme rozumiete a že máte pre každé stanovisko vo vašej práci rozumné vysvetlenie.

Štátnice

Na niektorých školách sú štátnice v jeden deň spolu s obhajobou. Zvykom býva, že obhajoba sa vybaví doobeda a samotné štátnice až poobede. Ak máte tieto dva úkony rozdelené do dvoch dní, ušetríte si celkom dosť námahy a budete mať čas sa na štátnice zodpovednejšie pripraviť.

Vyhodnotenie

Okolo piatej hodiny poobede môžete čakať vyhodnotenie štátnic aj obhajoby. Ak všetci súhlasia s verejným vyhlásením výsledkov, oznámia vám známky z obhajoby aj zo štátnicových predmetov všetkým naraz.