fotovoltaika

Ako funguje fotovoltaická elektráreň?

Pod pojmom elektráreň si predstavujeme niečo veľké a zložité, kolos, ktorý sa stavia mimo miest a slúži ako zdroj pre mnoho domácností. Elektráreň, ktorá je priamo závislá od slnečnej energie je však trochu odlišná. Líši sa napríklad aj tým, že je dostupná pre každého, kto má dobrú strechu, na ktorú sa dajú namontovať fotovoltaické panely. Tie tvoria základ pre vznik fotovoltaickej elektrárne.

Domácnosť, ktorá je čiastočne alebo dokonca úplne energeticky samostatná, už nie je len ilúziou zo zahraničných filmov. Fotovoltaický priemysel sa rozvíja veľmi rýchlo kvôli svojej efektívnosti a je navyše ekologický, keďže pri výrobe energie sa neprodukujú škodlivé látky ani CO2. Čoraz viac firiem, ale aj domácností sa rozhoduje pre vlastnú fotovoltaickú elektráreň, vďaka ktorej sa ľahko ušetria náklady za energie.

Ako funguje fotovoltaická elektráreň?

Základom fotovoltaickej alebo slnečnej elektrárne sú fotovoltaické panely. V nich prebieha proces priamej premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu a to je vlastne fotovoltaika (názov odvodený od foto - svetlo a volt - jednotka elektrického napätia).

Spojením viacerých fotovoltaických panelov vzniká fotovoltaický systém, ktorý dokáže už pri rozlohe 5m2 čiastočne pokryť energetické náklady rodinného domu. Inou variantou je zapojiť svoj fotovoltaický systém do distribučnej siete. Vtedy vaše bývanie či firma nebude reálne závislé od slnečnej energie, ale efektivita sa prejaví v menších faktúrach za elektrinu, resp. v peniazoch, ktoré vám elektrárne spätne vrátia.