Aj v Bratislave možno nájsť sklady na prenájom spĺňajúce prísne nároky na ich lokalitu a poskytnuté zázemie

Každá firma, ktorej predmetom podnikania je predaj tovarov, potrebuje skladové priestory. Na ne sú kladené vysoké nároky obzvlášť v prípadoch, ak majú tovary veľké rozmery, prípadne ich spoločnosť uchováva a pri objednávkach promptne dodáva ďalším firmám. Hoci majú menšie mestá dostatok už vybudovaných skladovacích hál či voľných plôch na ich výstavbu v miestach s dobrou dopravnou dostupnosťou, Bratislava je výnimkou. Našťastie, v jednej z najatraktívnejších biznis lokalít hlavného mesta boli zrevitalizované staré haly a premenené na moderné sklady, čím aj lokálny podnikatelia získali príležitosť na atraktívny prenájom skladov v Bratislave.

Dobrá dopravná dostupnosť skladových plôch je základom efektívnej logistiky

Pri hľadaní ideálnych priestorov na zriadenie skladových kapacít sú dôležité najmä dva aspekty. Tým prvým je samotné miesto a jeho dopravné charakteristiky. Dá sa predpokladať, že sklad je potrebné neustále zásobovať a naopak, tovary voziť cieľovým klientom, preto na zrýchlenie celého logistického postupu by mal byť sklad lokalizovaný na mieste s výbornou dopravnou dostupnosťou. V tom najlepšom prípade priamo pri diaľnici. Nové sklady na prenájom v areáli bratislavského letiska toto očakávanie napĺňajú. Vo vzdialenosti menej než 1 km sa totiž nachádza výjazd na diaľnicu D1, ktorou sa tovar do svojho cieľa dostane rýchlo všetkými smermi. Navyše, bonusom pre niektoré spoločnosti môže byť aj bezprostredná blízkosť letiska, keďže mnohé tovary sú transportované práve leteckou dopravou.

Flexibilné sklady, ktorých veľkosť a vybavenie možno prispôsobiť na mieru

Druhým dôležitým kritériom výberu skladových priestorov na prenájom je ich kapacita a vybavenosť. Veľkosť skladov musí odrážať objem skladovaného tovaru – ich vzájomná odchýlka nesmie byť žiadnym smerom príliš vysoká. Ak by boli sklady malé, nastal by problém s uskladnením všetkých tovarom a znížila by sa prehľadnosť, ak by bolo naopak príliš veľké, ich prevádzka by sa stala neekonomickou. Zároveň sa od moderných skladov očakáva bezchybný technický stav, prítomnosť predprípravy na inštaláciu nevyhnutných technológií a tiež vytvorené zázemie pre pracovníkov.

Skladové plochy pri bratislavskom letisku Milana Rastislava Štefánika ponúkajú ich nájomcom flexibilitu. A to nielen čo sa rozmanitého výberu veľkosti skladu, ale aj jeho vybavenia. Bonusom je tiež možnosť prispôsobenia skladu na mieru, ktoré dokáže zabezpečiť spoločnosť BTS CARGO & HANGAR SERVICES prevádzkujúca jednotlivé obnovené objekty v areáli letiska určené na prenájom.