Súkromná verzus verejná vysoká škola: Kto má navrch?

Začal sa nám nový kalendárny rok a to je aj obdobie vážneho uvažovania. Musíte si totiž položiť zásadnú otázku: „VŠ - kam na VŠ?“ Už pred tým skrátka neujdete a je treba ju aj zodpovedať. A hneď na to podať prihlášku.

Tak kam Vás to ťahá viac a prečo? Na súkromnú alebo verejnú vysokú školu?

Verejné vysokoškolské štúdium – vysoká zadarmo?

Vysoké školy, ktoré spadajú do tejto kategórie, hrajú stále prím medzi budúcimi uchádzačmi o vysokoškolské štúdium. Zrejme aj preto, že mnohé majú kredit, prestíž a za štúdium na nich sa neplatí. Aspoň nie, pokiaľ si zvolíme štúdium v dennej forme, iná káva sú totiž externisti. Ak však hovoríme o bezplatnom vysokoškolskom štúdiu, je to aj reálne tak? Vari sa dá dnes vyštudovať bez investície do vzdelania, učebných pomôcok, ubytovania, nehovoriac o rôznych iných, s vysokoškolským životom a štúdiom súvisiacich veciach, ktoré zadarmo rozhodne nie sú. Preto pri zvažovaní, kam na vysokú aj prečo premýšľajte v širších súvislostiach a nerozhodujte sa len na základe, čo kde a koľko stojí. Prípadne, na akej vysokej je štúdium ako veľmi náročné. Niekedy veľa zohrá aj fakt, ako na danej univerzite pristupujú k výučbe, aká je jej celková vybavenosť, profesori, ako prebieha samotné písanie záverečných prác... Je toho celkom dosť, čo zaváži, a nielen to, či ide o školu verejnú alebo súkromnú.

Súkromné vysoké školy sú len pre elitu...

...ktorá má peniaze. Toto sa ešte stále hovorí a mnohí tomu aj veria. Ale je to skutočne tak? Naozaj je každá súkromná vysoká škola len inštitúciou pre snobov a horných desaťtisíc? A štúdium na nej je menej kvalitné a vlastne iba „naoko“, kvôli diplomu?

Toto už dávno neplatí, vážení. Veď medzi súkromné vysokoškolské inštitúcie u nás patria aj prestížna Paneurópska vysoká škola, Vysoká škola Danubius či Akadémia médií, ktoré rozhodne kvalitou nezaostávajú za vysokými školami bez oficiálneho školného. Práve naopak, aj vďaka tomu, že sa za štúdium tu vyberá školné, môžu si dovoliť zaplatiť kvalitných odborníkov aj lepšie vyučovacie pomôcky.

Preto zvažujte dobre a prihliadajte na všetky pre aj proti. Nech si vyberiete dobre a zodpovedne, aby to štúdium nielen nič nestálo, ale najmä za niečo stálo.